Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    เทศบาลตำบลคลองวาฬ ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ประกาศ ทต.คลองวาฬ
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 40) 1 ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คศล. ตั้งแต่บริเวณป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล ๑๕ (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 76) 14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งชายหาดบริเวณหลังธนาคารกรุงเทพฯ(สาขาย่อยคลองวาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและทางเท้าในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 59) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อประปา ๒ หัวก๊อก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) (ดู : 54) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ) (ดู : 51) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 23 ก.ย. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาล ศูนย์ออกกำลังกาย(ฟิตเนส)และป้อมยาม เทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 53) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขนขยะ ๘๑-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 18 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสนาม (พื้นยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 13 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 11 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 9 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 3 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 3 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 2 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น ๑(๒ชั้น) จำนวน๑คัน/๓วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 2 ก.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน๘๑-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 29 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 29 ส.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างเหมาต่อเติมหลังคาเมทัลชีลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 51) 21 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 14 ส.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องเล่นสนาม) (ดู : 56) 9 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 7 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Switch เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 7 ส.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑๕ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 31 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 30 ก.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงและขยายถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยชาวเรือ ๑ (ดู : 53) 26 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐) จำนวน ๒๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 26 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 26 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 25 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อน) จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 23 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต.๗๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 22 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 22 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๔ (ดู : 54) 22 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 11 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่พร้อมนางเทียนสำหรับโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 10 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการสำหรับโครงการจัดงานวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 10 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 10 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 10 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 10 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาล ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)และป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 9 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 9 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ผงดับเพลิง) ที่ใช้ในโครงการอบรมการดับเพลิงสำหรับชุมชนและผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 1 ก.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ภายในเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 46) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 24 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661-376 โทรสาร : 032-661-819
Copyright © 2018. http://www.klongwanmun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs