Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    เทศบาลตำบลคลองวาฬ ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ประกาศ ทต.คลองวาฬ
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
นายเปื่อน บุญช่วย
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 0)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563  (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563  (ดู : 56)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 (ดู : 35)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 40)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คศล. ตั้งแต่บริเวณป้อมตำรวจ-ซอยเทศบาล ๑๕ (ซีแซนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 76)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งชายหาดบริเวณหลังธนาคารกรุงเทพฯ(สาขาย่อยคลองวาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้ประจำอยู่ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71)
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 195)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 172)
การรับสมัคสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ของเทศบาลตำบลน้ำปราณ (ดู : 88)
เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (ดู : 121)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
เทศบาลตำบลคลองวาฬเข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชน/เยาวชน แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองวาฬเข้าร่วมขบวนแห่แฟนซีวิถีเกษตร​ ของทั้ง​ 8​ อำเภอ​ ในวันเปิดงานเกษตรและของดี​จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ (30​ ก.ค.​ 2562​)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก ๓R ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมวันเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชการ สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน I ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
  กระดานสนทนา  
 
 
ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661-376 โทรสาร : 032-661-819
Copyright © 2018. http://www.klongwanmun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs